kahvenin keşfi

Kahvenin keşfi Yemen’den mi gelir?

Kahvenin keşfi Yemen’den mi gelir?

” Kahvenin keşfi Yemen’den mi gelir?” diye tarihe bakıldığında, 1450 yılından önce kahve kullanımına ilişkin bilgiler son derece muğlak olduğu görülmektedir. Yitip gitmiş bilgiler, yerini fantezi dolu hikayelere ve efsanelere bırakmıştır (Heise 2001:14). Fakat akademik kaynaklı bilgiler ışığında kahvenin keşfi aşağıdaki şekilde aktarılabilir.

Kahvenin ana vatanı Yemen olarak bilinir. Hatta Kahvenin keşfi Yemen’den gelir! eski bir türküdür. Fakat daha derin araştırıldığında kahvenin keşfi ve ilk kullanım yeri Habeşistan’dır (Toros 1998:9). Heise de (2001:13) bu durumu “Kahve bitkisinin esas vatanı Doğu Afrika, özellikle de Habeşistan’dır” şeklinde destekler.

1000 yıllarında kahvenin keşfi ardından kahve doğrudan içecek olarak tüketilmemiştir. Habeşistan’da un haline getirilip hamura karıştırılarak ekmek yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Karın doyurucu bir madde olarak ekmeklerde kullanılması 5 asır kadar sürmüştür.

Kahvenin keşfi Yemen, İbn-i Sina

Ayrıca İbn-i Sina 1000 yıllarında kahveyi tanıyıp sevdiğini belirtir (Toros 1998:8).  Kahve bitkisinin çekirdeğinden, kahve olarak ilk yararlananlar ise Araplardır. Kahve bitkisinin meyveleri için değil, çekirdeklerini toplamak amacıyla büyük çapta yetiştiriciliği Araplar tarafından yapılmıştır (Heise 2001:13).

Kahvenin keşfi Yemen’den Akademik kaynaklı verilerin haricinde birçok anlatıyla da günümüze kadar gelmiştir. Konuyla ilgili çeşitli kaynaklarda farklı efsanelere hatta aynı efsanenin farklı varyasyonlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu efsaneleri buradan ulaşabilirsiniz. Karakterler, yerler, isimler değişiklik göstermektedir. Bu denli çeşitli efsaneler, konumu gereği kahveni türlerine lezzetine yansımaktadır.

KAYNAKLAR

Durukan, L. 2013. Çekirdek’ten Kültür’e: Türk Kültüründe Kahve ve Kahvehane. Bilim ve Kültür-Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, (2): 127-138.

Hattox, S. R. 1998. Bir Toplumsal İçeceğin Yakın Doğu’daki Kökenleri “Kahve ve Kahvehaneler”. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.

Heise, U. 2001. Kahve ve Kahvehane, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

Toros, T. 1998. Kahvenin öyküsü. İletişim Yayınları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.